Rehabilitacja poudarowa w domu opieki "Zielone Wzgórze" w Starzechowicach. tel. 721 515 414

Tygodnik POLITYKA: " I Liga - pensjonat dla seniorów Zielone Wzgórze w Starzechowicach"

Zapytania prosimy kierować pod:

nr tel.: 721 515 414
e-mail: biuro@dom-zielone-wzgorze.pl

Zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepoełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Dom Zielone Wzgórze Sp. z o. o.

Starzechowice Dolne 8
26-260 Fałków

© Zielone Wzgórze